+420 608 963 848 lukas.kanyza@friente.cz

Bezpečnost a spolehlivost Vašeho klimatizačního systému

Chladící zařízení tedy i tepelná čerpadla pracující s F-plyny musí dle platné legislativy (5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva) provozovatel zajistit revizi úniku chladiva včetně vedení evidenční knihy daného zařízení. S našimi certifikovanými revizními techniky nemusíte mít obavy o splnění dané povinnosti.